Operationer

Operationer

Når du indleverer dit kæledyr til operationer hos os er I i trygge rammer. Vi har uddannet personale som hele tiden sikrer at din hund eller kat har det godt. Før, under og efter operationen bliver dyret fulgt nøje. Vi har anæstesiapparater og avanceret udstyr som monitorerer alt fra iltmætning i blodet, blodtryk, ekg, temperatur mm. Der er en veterinærsygeplejerske med under hele oparationen som holder øje med narkosen. Dyrlægen kan dermed koncentrere sig 100% om selve operationen.

Narkose

At lægge en hund/kat i narkose indebærer altid en risiko for dyrets liv, men den er meget lille. Vi bedøver og opererer mange dyr hver dag i Dyrlægegruppen og har derfor stor erfaring indenfor området. Der findes forskellige medikamenter at bedøve dyrene med og hver gang en hund/kat skal i narkose vælger dyrlægen det som han/hun vurderer egner sig bedst til dyret og den forestående operation. Hundens/kattens kredsløbsparametre og helbredstilstand betyder noget for dyrets overlevelse under narkosen og derfor bliver et hvert dyr undersøgt før bedøvelse. Hvis man ønsker det, kan dyrlægen lave en blodundersøgelse før operationen, som kan sige noget mere præcist om organernes funktionsevne og kredsløbsparametrene. En blodprøve kan ikke vise om dyret kan tåle det specifikke bedøvelsesmiddel.

Faste

En hund/kat skal helst være fastende før bedøvelse, men ind i mellem er dette ikke muligt (f.eks. ved akutte operationer). Det kan være farligt hvis dyret kaster op under bedøvelsen, idet dette kan medføre fejlsynkning til lungerne. Vi anbefaler at hunden/katten faster de sidste 12 timer inden operationen. Der må dog gerne tildeles vand.

Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®